Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Ιωάννης Δραγασάκης και ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθης Γιαννακίδης έθεσαν  την Τετάρτη 27/3/19 και ώρα 15:00, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου για το «Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης» (ΕΠΑ) σχετικά με την θέσπιση των κανόνων που διέπουν την κατάρτιση, τον συντονισμό, τη διαχείριση, τη χρηματοδότηση, τον έλεγχο και την εφαρμογή των αναπτυξιακών παρεμβάσεων, που χρηματοδοτούνται από τους εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).

Στο πλαίσιο αυτό καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος. Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 08/04/2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00.

Σε ανάρτησή του ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στάθης Γιαννακίδης, αναφέρει ότι η αναμόρφωση του ΠΔΕ εκπληρώνει μια πιεστική ανάγκη εκσυγχρονισμού του απαρχαιωμένου θεσμικού πλαισίου από τη δεκαετία του ’50

Το σχέδιο νόμου είναι αναρτημένο για διαβούλευση στη διεύθυνση ΕΔΩ