Το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ‘’Σισμανόγλειο‘’, παρέλαβε τη συσκευή έγχυσης φαρμάκων χωρίς βελόνα Comfort – in. H συσκευή θα χρησιμοποιείται για την τοπική αναισθησία σε τοπικές επεμβάσεις στα χειρουργεία και για τους ασθενείς του ιατρείο πόνου.

Οι ασθενείς πλέον θα δέχονται τις τοπικές εκχύσεις αναισθησίας χωρίς βελόνα και χωρίς πόνο. Το Comfort-in χρησιμοποιείται στην τοπική αναισθησία και έχει αποδείξει ότι είναι ένα ανώδυνο σύστημα, που με την χρήση του συμβάλλει και στην εξοικονόμηση χρόνου των τοπικών επεμβάσεων μειώνοντας και το συνολικό κόστος της θεραπείας.

Οι δοκιμές έχουν δείξει ότι η συσκευή Comfort-in μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις θεραπείες αντικαθιστώντας την κλασική σύριγγα με βελόνα. Επιπλέον, με αυτή τη μέθοδο παρατηρήθηκε ότι ο χρόνος διασποράς του αναισθητικού είναι σημαντικά χαμηλότερος σε σύγκριση με την παραδοσιακή έγχυση βελόνας, έτσι οι δόσεις του φαρμάκου που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σημαντικά μειωμένες.

Με την προμήθεια της συσκευής Comfort – in επισφραγίζεται η προσπάθεια του νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού του Γ.Ν Κομοτηνής ‘’Σισμανόγλειο ‘’ για την ανώδυνη αποκατάσταση της υγείας των ασθενών του Νομού Ροδόπης.