Η Νομαρχιακή Επιτροπή Ξάνθης του ΤΕΕ-Θράκης σε συνεργασία με την ΕΕΤΕΜ Ν.Τ.
Ξάνθης, το Σύλλογο Διπλωματούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων, το Σύλλογο
Μηχανικών Μελετητών Ιδιωτικών Έργων Ξάνθης, το Σύλλογο Πολιτικών Μηχανικών
Ξάνθης, το Σύνδεσμο Πτυχιούχων Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Ν. Ξάνθη και τον
Πανελλήνιο Σύλλογο Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Ν.
Ξάνθης διοργανώνουν Κοπή Πίτας Μηχανικών Ν. Ξάνθης το Σάββατο 23 Φεβρουαρίου
2019 και ώρα 20:00 στο Z Palace. Η είσοδος είναι ελεύθερη