Όπως είχε προαναγγείλει το Xanthi2.gr πριν λίγες μέρες, το θέμα των δύο “αμαρτωλών” -όπως αποκαλούνται- εταιριών ΕΑΠΑΞ και Αναπτυξιακής Ξάνθης θα απασχολήσει το Δημοτικό Συμβούλιο της Ξάνθης. 

Την προσεχή Τρίτη, σε νέα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, συζητούνται τα αιτήματα των εκκαθαριστών στις δύο εταιρίες που συμμετέχει ο Δήμος Ξάνθης και έχουν αδρανοποιηθεί εδώ και χρόνια αλλά ταλαιπωρούν ποινικά και οικονομικά τα μέλη των τελευταίων διοικήσεων. Σύμφωνα με πληροφορίες το αίτημα των εκκαθαριστών είναι η ρύθμιση των χρεών προς το Δημόσιο (που στην περίπτωση της ΕΑΠΑΞ φέρεται να ξεπερνούν  3 εκατ. ευρώ) προκειμένου να υπάρξει μείωση ενός μέρους προσαυξήσεων.

Κύριοι μέτοχοι της ΕΑΠΑΞ είναι ο Δήμος Ξάνθης και η ΔΕΥΑΞ (όπως επίσης ΔΠΘ, Μητρόπολη Ξάνθης, Επιμελητήριο, ΠΕΔ) ενώ στην ΑΝΞΑ, κύριος μέτοχος είναι η Περιφέρεια και το αμέσως μεγαλύτερο ποσοστό κατέχει ο Δήμος Ξάνθης (όπως επίσης άλλοι Δήμοι και συνεταιρισμοί).

Aναλυτικά τα θέματα της συνεδρίασης:

 • Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση οργάνωσης εκδήλωσης στην Δημοτική Κοινότητα Ευμοίρου, Δημοτική Κοινότητα Κιμμερίων και Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης στα πλαίσια εορτασμού της 25ης Μαρτίου (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)
 • Διόρθωση της αριθμ.340/2018 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2019 του κληροδοτήματος – κεφαλαίου αυτοτελούς διαχείρισης Π. Κουγιουμτζόγλου (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
 • Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβασης μίσθωσης έργου για το Ε.Π. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» με Κωδικό ΟΠΣ 5002534 στον Άξονα Προτεραιότητας «Ανθρώπινοι Πόροι και Κοινωνική Συνοχή – ΕΚΤ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ 2014-2020» (εισηγήτρια Ξανθή Γκαϊτατζή)
 • 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 • Έγκριση της παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)
 • Λήψη απόφασης ανοίγματος λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης στην τράπεζα της Ελλάδος (εισηγήτρια Βασιλική Μεταξά)
 • Έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για την αριθ.11/2019 απόφαση του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Ξάνθης (ΔΕΥΑΞ) περί «Έγκρισης Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας» (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 • Έγκριση της αριθ.6/2019 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» περί «1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019» (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 • Έγκριση της αριθ.4/2019 απόφασης του Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ» περί «1ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019» (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 • Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια των Θρακικών Λαογραφικών Εορτών 2018 (εισηγήτρια Καλλιόπη Τζανόγλου)
 • Οικονομική ενίσχυση δημότη (εισηγήτρια Αθανασία Πανταζόγλου)
 • Εξέταση αιτήσεων εκκαθαριστών Εταιρείας Αναβάθμισης Παλιάς Ξάνθης Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ (ΕΑΠΑΞ ΑΕ) και διαβίβαση του αριθ.πρωτ.3215/6-02-2019 εγγράφου τους. (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
 • Εξέταση αιτήματος εκκαθαριστών της Αναπτυξιακή Νομού Ξάνθης – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ και διαβίβαση του αριθ.πρωτ.3212/6-02-2019 εγγράφου τους (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)