Την επέκταση του προγράμματος “Σχολικά Γεύματα” σε επιπλέον 104 σχολικές μονάδες
όλης της χώρας ανακοινώνει με εγκύκλιο του προς τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης το
Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Πρόκειται για Δημοτικά Σχολεία των Περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Αττικής, Δυτικής Ελλάδας, Δυτικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νήσων, Κεντρικής Μακεδονίας, Κρήτης και Πελοποννήσου.

Στην Ξάνθη επεκτείνεται σε άλλα δύο δημοτικό ενώ ήδη σε αυτό συμμετέχουν 36 σχολικές μονάδες. Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας,
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Αναλυτικά τα νέα σχολεία στην ΑΜΘ

9ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης
18ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης
4ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας
8ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας
14 Δημοτικό Σχολείο Καβάλας
20ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας
1ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής
Δημοτικό Σχολείο Κοσμίου
Δημοτικό Σχολείο Ν. Καλλίστης

Τα σχολεία όπου υλοποιείται ήδη το πρόγραμμα στην Ξάνθη

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΞΑΝΘΗΣ
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΞΑΝΘΗΣ
7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΞΑΝΘΗΣ
8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΞΑΝΘΗΣ
11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΞΑΝΘΗΣ
15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΞΑΝΘΗΣ
20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΞΑΝΘΗΣ
17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΞΑΝΘΗΣ
Δ.Σ. ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
Δ.Σ. ΜΙΚΡΟΥ ΕΥΜΟΙΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
1ο ΕΙΔΙΚΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΜΕΙΝΟΤΙΚΟ  ΧΡΥΣΑΣ
2ο ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΞΑΝΘΗΣ
1ο ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ
2ο ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΚΟΟΩΝ
Δ.Σ. ΑΒΔΗΡΩΝ
Δ.Σ. ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ
Δ.Σ. ΠΕΤΕΙΝΟΥ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΣΟΥΝΙΟΥ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ
Δ.Σ. ΓΕΝΙΣΕΑΣ
Δ.Σ. ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΣΕΛΕΡΟΥ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΦΙΛΙΩΝ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΡΑΜΙΟΥ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΒΑΦΕΙΚΩΝ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ  ΑΚΑΡΠΟΥ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΑΛΚΥΩΝΗΣ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΑΚΑΡΠΟΥ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ Π. ΖΥΓΟΥ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΦΕΛΩΝΗΣ