Ένταξη ενός σημαντικού έργου στις υποδομές ύδρευσης για το Δήμο Αβδήρων
προϋπολογισμού 2.742.000 € στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», στο
πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι «Υποδομές ύδρευσης για την εξασφάλιση επαρκούς
ποσότητας και ποιότητας ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση» του Υπουργείου
Εσωτερικών. Τη σχετική απόφαση υπεγραψε ο Υπουργός Α. Χαρίτσης ενώ είχαν προηγηθεί συναντήσεις και επαφές με τον Υφυπουργό Στάθξ Γιαννακίδη.

Ο Δήμος Αβδήρων υπέβαλε το αίτημα χρηματοδότησης του έργου σε
συνεργασία με τη ΔΕΥΑ Αβδήρων, η οποία είχε την ευθύνη της σύνταξης των
απαιτούμενων μελετών και αδειοδοτήσεων, με αποτέλεσμα την ένταξη του Έργου από το Υπουργείο Εσωτερικών

Σύμφωνα με το Δήμο Αβδήρων “Πρόκειται για ένα μεγάλο και σημαντικό έργο για τις υποδομές ύδρευσης, στο οποίο προβλέπονται δράσεις όπως η κατασκευή νέων εξωτερικών δικτύων και έργων επέκτασης – ενίσχυσης υφιστάμενων εξωτερικών δικτύων μεταφοράς πόσιμου νερού. Οι οικισμοί στους οποίους θα υλοποιηθούν οι παρεμβάσεις είναι Αβδήρων, Μάνδρας, Μυρωδάτου, Γκιώνας, Πεζούλας και της παραλιακής ζώνης του Δήμου μας. Το συγκεκριμένο έργο θα λύσει χρόνια προβλήματα που αφορούν συχνές βλάβες στον
κεντρικό αγωγό ύδρευσης των νοτίων διαμερισμάτων του Δήμου μας.”