Στις 31 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00 σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης στην αίθουσα του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ν. Ξάνθης, πρόκειται να γίνει ο απολογισμός πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής σύμφωνα με τη σχετική υποχρέωση για μια ανοιχτή συνερίαση ενώ θα αναγνωστεί και η ετήσια έκεθση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης