Ταραχώδης ήταν η συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΞ το πρωί της Δευτέρας, λόγω των αντιδράσεων που προκαλεί στους εργαζομένους η προσπάθεια της Διοίκησης να εντάξει τον κανονισμό λειτουργίας μέσα στο νέο Οργανόγραμμα της Επιχείρησης. 

Οι εργαζόμενοι αντιδρούν και αναφέρουν ότι ο Κανονισμός δεν μπορεί να ενταχθεί στον Οργανισμό αν δεν εγκριθεί προηγουμένως από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Για  το λόγο αυτό  πραγματοποίησαν στάση εργασίας κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Την ίδια ώρα ένταση προέκυψε μεταξύ του Προέδρου της επιχείρησης Μαρίνου Σδρέβανου και του επικεφαλής της Κοινωνίας Δημοτών επειδή δεν του επιτράπηκε να παρακολουθήσει το επίμαχο Δ.Σ. της Επιχείρησης.

Από την πλευρά της ηγεσίας υποστηρίχθηκε ότι οι συνεδριάσεις δεν είναι ανοιχτές για μη μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το Ν. 2691/1996  ενώ ο Μ. Φανουράκης επεσήμανε ότι ο συγκεκριμένος νόμος ισχύει σε νομικά πρόσωπα δήμων αλλά όχι σε δημοτικές επιχειρήσεις ιδιωτικού δικαίου, κάτι που έγινε δεκτό και τελικά παραβρέθηκε στη συνεδρίαση ως παρατηρητής, χωρίς δικαίωμα λόγου.

Διαρκείς εντάσεις τον τελευταίο καιρό

Eίχε ήδη προηγηθεί μεγάλη ένταση στη συνεδρίαση της 25ης Ιανουαρίου όταν είχε εισαχθεί το θέμα του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και φαίνεται ότι οι σχέσεις διοίκησης εργαζομένων έχουν διαταραχθεί. Άλλωστε μετά την κήρυξη στάσης εργασίας και την έκδοση δελτίου τύπου, η Διοίκηση απέστειλε στο Σωματείο έγγραφο, με το οποίο εκφράζει την άποψη ότι η στάση εργασίας είναι παράνομη και καταχρηστική.