????????????????????????????????????

Ανακοίνωση εξέδωσε η παράταξη “Κοινωνία Δημοτών” μετά τη συνεδρίαση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΞ, στην οποία η Διοίκηση ενέκρινε το νέο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας που προκαλεί αντιδράσεις στους εργαζόμενους. 

Στην συνεδρίαση της 25 Ιανουαρίου 2019 η προσπάθεια της Διοίκησης να
προχωρήσει στην έγκριση νέου Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ξεσήκωσε θύελλα
αντιδράσεων από τους εργαζομένους.

Εύλογα λοιπόν ερωτάται ο κ. Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Ξάνθης ,
1. Συστάθηκε επιτροπή με σκοπό την σύνταξη νέου Εσωτερικού Οργανισμού με
Πρόεδρο μάλιστα τον ίδιο και μέλος εκπρόσωπο των εργαζομένων;
Συνεδρίασε ποτέ η επιτροπή αυτή και αν ναι ποιο είναι το πόρισμα της και
παρουσιάσθηκε αυτό στη συνεδρίαση του Δ.Σ.
Αν όχι με ποιανού ευθύνη δεν λειτούργησε και πως ο κ. Πρόεδρος εισήγαγε
το θέμα χωρίς να έχει το πόρισμα της επιτροπής;
Είναι δυνατό επιτροπή που συστήνει ο Πρόεδρος , συμμετέχει σε αυτήν ή να
μην συνεδριάζει ποτέ ή να εισάγεται το θέμα χωρίς να λαμβάνεται υπόψη
το πόρισμα της;
2. Για την εισαγωγή του θέματος στη ημερησία διάταξη λήφθηκε υπόψη η
νομοθεσία που διέπει τις ΔΕΥΑ, σύμφωνα με την οποίαν ο Εσωτερικός
Κανονισμός δεν μπορεί να περιλαμβάνει τον κανονισμό λειτουργίας της
επιχείρησης ο οποίος αποτελεί ξεχωριστό κεφάλαιο και για τον οποίο
απαιτείται έγκριση από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας;
Άγνοια νόμου ή εσκεμμένη ενέργεια;
3. Υπάρχει εξήγηση για την σπουδή της Διοίκησης να αλλάξει τον Εσωτερικό
Οργανισμό της ΔΕΥΑ παραμονή εκλογών όταν μάλιστα είναι κοινός τόπος ότι
θα αποτελεί σε λίγους μήνες μια κακιά ανάμνηση;
4. Είναι νόμιμη η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ Ξάνθης μετά
την ακύρωση της αριθμ. 218/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίουαπό την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (αριθμός
απόφασης 8725/28 Αυγούστου 2018) ;

Για την ‘’ΚΟΙΝΩΝΊΑ ΔΗΜΟΤΏΝ’’
Φανουράκης Ι. Εμμανουήλ