Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης ανακοινώνει ότι συνδράμει ενεργά στις αυξημένες
υπηρεσιακές ανάγκες του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας, με τη διάθεση ενός Επιμελητή Β’
Παθολογίας για δύο (2) εφημερίες για το μήνα Ιανουάριο 2019.