5.838 νέες θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν στην Περιφέρεια κατά το πρώτο ενδεκάμηνο του 2018 σύμφωνα με τα στοιχεία της Εργάνης. 

Το πληροφοριακό σύστημα για το ισοζύγιο προσλήψεων απολύσεων εντοπίζει 682 νέες θέσεις εργασίας για την περασμένη χρονιά στο Νομό Ξάνθης.

Συνολικά στη χώρα από 1/1/18 μέχρι 1/11/18 καταγράφονται 135.000 νέες θέσεις εργασίας καθώς και αύξηση των θέσεων πλήρους απασχόλησης αντί της μερικής ή εκ περιτροπής μέσα στη χρονιά που πέρασε.

Αναλυτικά τα στοιχεία της “ΕΡΓΑΝΗ”:

ΑΠΌ 01/18
ΕΩς 11/18
Αναγγελίες Πρόσληψης Αναγγελίες Οικειοθελούς Αποχώρησης Καταγγελίες Συμβάσεων Αορίστου
Χρόνου
Λήξεις Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου Αποχωρήσεις Ισοζύγιο
ΔΡΑΜΑΣ 13.232 5.294 1.930 4.467 11.691 +1.541
ΕΒΡΟΥ 19.414 8.586 2.894 7.089 18.569 +845
ΘΑΣΟΥ 8.984 1.839 2.818 4.156 8.813 +171
ΚΑΒΑΛΑΣ 29.169 11.668 6.020 9.265 26.953 +2.216
ΞΑΝΘΗΣ 16.939 5.835 2.350 8.072 16.257 +682
ΡΟΔΟΠΗΣ 15.493 8.067 2.217 4.826 15.110 +383
ΣΥΝΟΛΟ ΑΜΘ 103.231 41.289 18.229 37.875 97.393 +5.838
ΣΥΝΟΛΟ  ΧΩΡΑΣ 2. 483.982 911.393 400.627 1.036.929 2.348.949 135.033