12 Δήμους της Περιφέρειας ΑΜΘ χρηματοδοτούν με κοινή υπουργική απόφαση τα Υπουργεία Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης για τη δημιουργία καταφυγίων αδέσποτων με το ποσό των 257.340,86 €

Στην απόφαση με τίτλο «καθορισμός των Δήμων και Συνδέσμων Δήμων που χρηματοδοτούνται για τη λειτουργία κατα­φυγίων αδέσποτων ζώων συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής τους, καθώς και του ύψους χρηματοδότησης για το έτος 2018», καθορίζονται τα ποσά.  Το ύψος του ποσοστού χρηματοδότησης του συνολι­κού ποσού των εγκεκριμένων επιλέξιμων δαπανών ανά κατηγορία δράσεων, αναλύεται ως εξής:

α) Ποσοστό 27,5% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών, για τις επιλέξιμες δαπάνες των δράσεων της βελτίωσης υφιστάμενου καταφυγίου και των ενεργειών διαχείρισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ήτοι έως 497.321,58 €.

β) Ποσοστό 19,86% επί του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών, για τις επιλέξιμες δαπάνες της δράσης σίτισης των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, ήτοι 102.667,97 €.

Π.Ε. ΔΗΜΟΣ ΠΟΣΟ
ΞΑΝΘΗΣ ΑΒΔΗΡΩΝ 17.909,65
ΞΑΝΘΗΣ ΞΑΝΘΗΣ 36.275,58
ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 79.497,22
ΡΟΔΟΠΗΣ ΙΑΣΜΟΥ 1.968,66
ΕΒΡΟΥ ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗΣ 4.477,88
ΕΒΡΟΥ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 43.182,77
ΕΒΡΟΥ ΣΟΥΦΛΙ ΟΥ 2.992,79
ΚΑΒΑΛΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ 12.159,04
ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ 28.625,46
ΔΡΑΜΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 15.209,61
ΔΡΑΜΑΣ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ 5.047,96
ΔΡΑΜΑΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 9.994,24
ΣΥΝΟΛΟ   257.340,86