Απαντώντας στην ερώτηση που κατέθεσαν οι βουλευτές Χουσεΐν Ζεϊμπέκ και Γρηγόρης Στογαννίδης  με θέμα: «Εισοδηματική Ενίσχυση Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών στην Ξάνθη» προς τους Υπουργούς Εσωτερικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ο Υπουργός Εσωτερικών Αλέξης Χαρίτσης στην απάντησή του επισημαίνει ότι το Υπουργείο Εσωτερικών βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), προκειμένου να επιτευχθεί ομαλά η μετάβαση της άσκησης της αρμοδιότητας σχετικά με την εισοδηματική ενίσχυση Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών. Συνεπώς, τα κατά τόπους ΚΕΠ συνεχίζουν να συγκεντρώνουν τα δικαιολογητικά των δικαιούχων μέχρι και τις 31-12-2018 και κατόπιν τα αποστέλλουν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση και έπειτα στις αρμόδιες διευθύνσεις του ΟΠΕΚΑ.

Ως εκ τούτου, ενημερώνουμε τους δικαιούχους των περιοχών του Δήμου Μύκης και των κοινοτήτων Σταυρούπολης, Γαλάνης, Γέρακα, Δαφνώνα, Καρυόφυτου, Κιμμέριων, Κομνηνών, Νεοχωρίου και  Πασχαλιάς ότι μπορούν να απευθυνθούν σχετικά στα κατά τόπους ΚΕΠ έως 31-12-2018. Υπενθυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη ενίσχυση φτάνει τα εξακόσια (600) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα, των δικαιούχων δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) ετησίως και τα τριακόσια (300) ευρώ ετησίως, εφόσον το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα των δικαιούχων κυμαίνεται μεταξύ του ποσού των τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) και του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ευρώ (4.700,00 €).