Δύο Μνημόνια συνεργασίας μεταξύ του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης και του
Δ΄ Σώματος Στρατού πρόκειται να υπογραφούν κατά τη διάρκεια τελετής που θα
πραγματοποιηθεί την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 11:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων
στο κτήριο Διοίκησης του Δ.Π.Θ. στην Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής.
Στόχος της συνεργασίας είναι κατά κύριο λόγο η ανταλλαγή εμπειρίας και μέσων για
την επαύξηση της τεχνογνωσίας και την προώθηση αντικειμένων και τομέων κοινού
ενδιαφέροντος στο γενικότερο πλαίσιο της αποστολής των δύο φορέων.