Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης ανακοινώνει την ένταξη του Νοσοκομείου σε Δημόσιο Ανοιχτό Διαγωνισμό για την παροχή ιατρικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο της εφαρμογής της συμφωνίας συμβιβασμού μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και Siemens, συνολικού προϋπολογισμού 23.639.000,00€ σε όλα τα Δημόσια Νοσοκομεία της χώρας. Το Νοσοκομείο Ξάνθης εντάσσεται στην εγκεκριμένη από την Επιτροπή Εποπτείας του Υπουργείου Υγείας με τα εξής μηχανήματα:

  1. Ψηφιακό Ακτινολογικό Μηχάνημα διπλού ψηφιακού ανιχνευτή, αξίας 167.000€
  2. Υπερηχοτομογράφος Ακτινολογικού, αξίας 55.000€
  3. 2 θερμοκοιτίδες Νεογνών κλειστού τύπου, αξίας 35.000€
  4. 2 θερμοκοιτίδες Νεογνών ανοιχτού τύπου, αξίας 33.000€