Μετά την επικύρωση των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών του Ιατρικού Συλλόγου Ξάνθης, και κατόπιν της συνεδρίασης της 4 Δεκ 2018, συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο σε σώμα, όπως παρακάτω:

Πρόεδρος : Καραδέδος Αναστάσιος
Αντιπρόεδρος: Γεωργίου Γεώργιος
Γραμματέας : Σπανόπουλος Ιωάννης
Ταμίας : Γκουτζουβελίδης Άγγελος
Μέλος : Γκαγκαλίδης Κωνσταντίνος
Μέλος : Μεταξά Ελένη
Μέλος : Μυδιούρα Τριανταφυλλιά
Μέλος : Νικηφορίδης Δημήτριος
Μέλος : Σουλιώτης Απόστολος
Μέλος : Σταμπουλή Δέσποινα
Μέλος : Φελεκίδης Αναστάσιος