To Υπουργείο Εσωτερικών κατανέμει το ποσό των 18.000.000 ευρώ στους
Δήμους της Χώρας από τα έσοδα της κατηγορίας «Έσοδα από λοιπά τέλη,
δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών» και «Τέλος Ακίνητης Περιουσίας – κατανομή
του 15%», του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2018 των δικαιούχων
Δήμων και θα αποδοθεί σε αυτούς με χρηματική εντολή του Υπουργείου προς το
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Τα έσοδα αυτά διατίθεται υποχρεωτικά κατά ποσοστό 50% τουλάχιστον για
την εκτέλεση έργων, καταβολή αποζημιώσεων ρυμοτομούμενων ή
απαλλοτριωμένων ακινήτων και αγορά ακινήτων και το υπόλοιπο για την κάλυψη
άλλων αναγκών.

Με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τίτλο «Έσοδα υπέρ Δήμων καιΚοινοτήτων
από το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)», τα εν λόγω ποσά αποδίδονται ως εξής στους Δήμους της Ξάνθης:

ΞΑΝΘΗΣ 94.800,00
ΑΒΔΗΡΩΝ 36.760,00
ΜΥΚΗΣ 30.010,00
ΤΟΠΕΙΡΟΥ 24.740,00
ΣΥΝΟΛΟ 186.310,00

Ακολούθως, κατανέμεται το ποσό των 26.000.000 ευρώ στους Δήμους της
Χώρας από έσοδα της κατηγορίας «Λοιπά Τακτικά Έσοδα» και «Τέλος διαφήμισης
της κατηγορίας Δ’», του προϋπολογισμού εσόδων οικονομικού έτους 2018 των
δικαιούχων Δήμων και θα αποδοθεί σε αυτούς με χρηματική εντολή του
Υπουργείου προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τίτλο «Έσοδα άρθρου 9 Ν. 2880/2001 –
Τέλη Διαφήμισης» (Νο 33 05 0137)», τα εν λόγω ποσά αποδίδονται ως εξής:

ΞΑΝΘΗΣ 153.670,00
ΑΒΔΗΡΩΝ 44.940,
ΜΥΚΗΣ 34.780,00
ΤΟΠΕΙΡΟΥ 27.180,00
ΣΥΝΟΛΟ 260.570,00