Τη συγκεντρωτική εικόνα των χρηματοδοτήσεων κατά την τριετία 2015-2018 από πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών δίνουν μια σειρά από σχεδιαγράμματα και infographics που ΥΠΕΣ. 

Η Ξάνθη χρηματοδοτήθηκε συνολικά με 7,7 εκατομμύρια ευρώ σε 22 έργα που αφορούν στα προγράμματα ΦΙλόδημος 1 και 2, σε αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, λειψυδρία, ορεινούς και μειονεκτικούς Δήμους.

Αναλυτικά η εικόνα στην Ξάνθη, όλη την Περιφέρεια ΑΜΘ και όλη την επικράτεια.