Η εγκατάσταση ειδικών σταθμών για τη μέτρηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις πόλεις Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Κομοτηνής, Αλεξανδρούπολης και Ορεστιάδας ξεχωρίζει στις αποφάσεις του πρόσφατου περιφερειακού συμβουλίου ΑΜΘ.

Πιο αναλυτικά εγκρίθηκε η υποβολή πρότασης στo πλαίσιo του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, για την δράση «Προμήθεια οργάνων μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης» του Άξονα Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση της ελκυστικότητας της Περιφέρειας ως τόπου εγκατάστασης επιχειρήσεων και ατόμων». Tο θέμα που εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Aναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της ΠΑΜΘ κ. Κωνσταντίνος Καλούδης και εγκρίθηκε ομόφωνα.

Κατά τα άλλα στη συνεδρίαση του περιφερειακού συμβουλίου εγκρίθηκε και το πρόγραμμα τουριστικής προβολής της Περιφέρειας ΑΜΘ για τα επόμενα 3,5 χρόνια, συνολικού προϋπολογισμού 5,5 εκατ. ευρώ.