Για πρώτη φορά το 7ο Γυμνάσιο Ξάνθης εισέρχεται στα ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus+ σε ένα σχέδιο στρατηγικών συμπράξεων στον τομέα Σχολικής Εκπαίδευσης με θέμα “ A school for the future”. Η σύμπραξη αυτή αφορά σχολεία από την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Τουρκία και την Πορτογαλία. Στα πλαίσια του συγκεκριμένου προγράμματος επισκέφτηκαν το σχολείο της συντονίστριας χώρας που είναι η Ρουμανία 7 εκπαιδευτικοί από τις συμμετέχουσες χώρες.

Στη συνάντηση αυτή οι εκπαιδευτικοί – μέλη του προγράμματος ανάμεσα στους οποίους ήταν και η κα Οσταδάκη Ε. του 7ου Γυμνασίου είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν θέματα που αφορούν την οργάνωση του σχεδίου και κυρίως να προγραμματίσουν τις επόμενες κινητικότητες των μαθητών και των εκπαιδευτικών στις χώρες φιλοξενίας. Είναι σαφές ότι τέτοιου είδους  εκπαιδευτικές συνέργειες σε ευρωπαϊκό επίπεδο λειτουργούν πολλαπλασιαστικά τόσο για την εκπαιδευτική διαδικασία όσο και για την προβολή της πόλης και της περιοχής μας.