Με επιτυχία έκλεισε στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας η φάση της Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το τεχνικό κομμάτι του ενεργειακού έργου που αφορά τον πλωτό Τερματικό Σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στην Αλεξανδρούπολη.

Συνολικά συμμετείχαν πάνω από 10 σχήματα, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, με αξιόλογη εμπειρία στο αντικείμενο, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μία φορά τη στρατηγική σημασία και τη δυναμική του, υπό ανάπτυξη, έργου από την Gastrade.

Η διαγωνιστική διαδικασία που θα ακολουθηθεί για το τεχνικό σκέλος, είναι η συνήθης. Αρχικά, οι ενδιαφερόμενοι που πληρούν τα κριτήρια προεπιλογής, θα κληθούν να καταθέσουν τις τεχνικές και οικονομικές τους προσφορές. Όσων οι τεχνικές προσφορές κριθούν άρτιες και γίνουν αποδεκτές, θα περάσουν στην τελική φάση του διαγωνισμού που είναι η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, βάσει των οποίων θα αναδειχθούν τελικά οι ανάδοχοι.

Υπενθυμίζεται ότι το Expression of Interest που αφορά την κατασκευή, διακρίνεται στο EPCI (Engineering Procurement Construction Installation) του αγωγού φυσικού αερίου και στην προμήθεια της Πλωτής Μονάδας Αποθήκευσης και Επαναεροποίησης (FSRU – Floating Storage Regasification Unit).

Αναφορικά με το Market Test που βρίσκεται σε εξέλιξη, και πρόκειται για τη μη δεσμευτική Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για το εμπορικό σκέλος του έργου, οι ενδιαφερόμενες εταιρείες έχουν λάβει προθεσμία 45 ημερών (η οποία εκπνέει το πρώτο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου), για να εκδηλώσουν τις προθέσεις τους σχετικά με την αξιοποίηση της υποδομής για τη μεταφορά φυσικού αερίου.

Οι δεσμευτικές προσφορές αναμένεται να υποβληθούν το αμέσως επόμενο διάστημα, τον Φεβρουάριο του 2019 ενώ μετέπειτα θα ακολουθήσει και η λήψη της Τελικής Επενδυτικής Απόφαση, του λεγόμενου FID (Final Investment Decision).

Η έναρξη της κατασκευαστικής φάσης έχει οριστεί για το 2019 και η ολοκλήρωση της τον Ιούλιο του 2020. Η παράδοση του έργου σε εμπορική λειτουργία έχει προγραμματιστεί για τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2020.

Φίλιππος Παναγόπουλος-ypodomes.com