Ανακοίνωση μετά τη νέα πτώση γέφυρας στην Καβάλα, εξέδωσε το ΤΕΕ Θράκης, όπου αναφέρει:

Μετά την κατάρρευση τμήματος της γέφυρας του ποταμού Κομψάτου στο Ν. Ροδόπης,
προτείναμε στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης τη δημιουργία
Ηλεκτρονικού Μητρώου Γεφυρών ώστε να διασφαλιστεί η καταγραφή της σημερινής
κατάστασης, ο προγραμματισμός των αναγκαίων έργων συντήρησης και βέβαια το
καθεστώς κυριότητας και αρμοδιότητας κάθε φορέα.

Πληροφορούμαστε ότι το έργο προχωράει.

Σήμερα μετά την πτώση της γέφυρας στην Καβάλα επανερχόμαστε διευρύνοντας την
παραπάνω πρόταση.

Προτείνουμε, τη δημιουργία πλέον Ηλεκτρονικού Μητρώου Έργων Υποδομής και
Δημοσίων Κτιρίων.

Κανείς δε γνωρίζει πέρα από την ημερομηνία κατασκευής κτιρίου δημόσιου έργου,
τίποτε άλλο. Ούτε αν ελέγχθηκε. Ούτε εάν συντηρήθηκε. Ούτε ποιος φέρει την ευθύνη.
Κανένας συντονισμένος προγραμματισμός.

Ήρθε πλέον η ώρα οι φορείς στους οποίους ανήκουν τα διάφορα δημόσια κτίρια ή τα
έργα υποδομής να προγραμματίσουν πέρα από τις πολιτιστικές τους δραστηριότητες
και ενέργειες για την ασφάλεια των πολιτών τους.

Το ΤΕΕ-Θράκης ως Τεχνικός Σύμβουλος του Κράτους είναι στη διάθεση οποιουδήποτε
χρειαστεί τις τεχνικές και επιστημονικές του γνώσεις.