Σημαντική επιτυχία για το τμήμα Oικονομικών Επιστημών του ΔΠΘ. 

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) απένειμε Διδακτορικές Υποτροφίες μέσω του ΕΣΠΑ (2014-2020). τομέα των Οικονομικών και Νομικών Επιστημών ο διδακτορικός φοιτητής του τμήματος  Μανώλης Σοφιανός  ήρθε πρώτος στην Ελλάδα από όλα τα τμήματα Οικονομικών Επιστημών και 250 συνυποψήφιους με την διδακτορική του έρευνα με τίτλο “Μελέτη Μακροοικονομικών Μεγεθών με τη χρήση Μηχανικής Μάθησης και Σύνθετων Δικτύων” που εκπονεί με επιβλέποντες εμένα και τον Θεόφιλο Παπαδημητρίου. 

Από το ΔΠΘ και τη Νομική προέρχεται και η πρώτη σε βαθμολογία διατριβή με θέμα”H φορολόγηση του bitcoin – Ψηφιακή νομίσματα και φορολογία στην ευρωπαϊκή νομοθεσία”