Ανακοίνωση με τα αποτελέσματα των εκλογών στα υπηρεσιακά συμβούλια των δασκάλων εξέδωσε η ΔΑΚΕ εκπαίδευτικών. 

Αναλυτικά:

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΙΡΕΤΩΝ 2018