Εγκρίθηκε η πρώτη κατανομή ποσού ύψους 70.000.000,00 ευρώ, στις Περιφέρειες της Χώρας από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2018, για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών έναντι της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2018-2019.

Με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», οι εν λόγω χρηματοδοτήσεις αποδίδονται στις δικαιούχους Περιφέρειες ως εξής:

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΟΣΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ Π.Ε.ΔΡΑΜΑΣ 591.600,00
  Π.Ε.ΕΒΡΟΥ 976.300,00
  Π.Ε.ΚΑΒΑΛΑΣ 832.700,00
  Π.Ε.ΞΑΝΘΗΣ 865.400,00
  Π.Ε.ΡΟΔΟΠΗΣ 892.400,00
Σύνολο – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΘΡΑΚΗΣ   4.158.400,00