Ημερίδα ενημέρωσης της δράσης “Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών – (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας) του Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020.

Στα πλαίσια της δράσης θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική ημερίδα στην Ξάνθη, την Πέμπτη 8/11/2018 και ώρα 11:30 π.μ., στην αίθουσα Xenia του Ξενοδοχείου Elisso .

Η Ανώνυμη Εταιρία Μονάδων Υγείας ΑΕ (Α.Ε.Μ.Υ. ΑΕ) είναι ο φορέας υλοποίησης της δράσης «Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών» με κωδικό ΜΙS 5010510, το οποίο έχει φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Υγείας και εντάσσεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Φορέας διαχείρισης της δράσης είναι η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, του Υπουργείου Εσωτερικών.

Η έναρξη υλοποίησης της δράσης έγινε στο τέλος του 2017 και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως 31/12/2019. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 7.009.974,01€.
Η δράση καλύπτει ανάγκες που αφορούν στην παροχή υγειονομικής περίθαλψης, ψυχολογικής και κοινωνικής υποστήριξης, με υπηρεσίες διερμηνείας σε αλλοδαπούς κρατούμενους στα Προ.Κε.Κ.Α