Στο πλαίσιο κοινωνικής προσφοράς του Δ΄ Σ. Στρατού, πραγματοποιήθηκαν δωρεάν υγειονομικές εξετάσεις κατοίκων και μαθητών, σε διάφορα ιατρικά κέντρα και σχολεία της ΠΕ του Σ. Στρατού, κατά τον μήνα Οκτώβριο. Συνεχίζονται οι δωρεάν υγειονομικές εξετάσεις και για τον μήνα Νοέμβριο, όπως στον παρακάτω πίνακα:

 

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
1  

15 Νοε 18

 

 

ΚΥ Σταυρούπολης και στο Δημοτικό Σχολείο Σταυρούπολης

 

 

ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)

ΔΗΜΟΣ ΑΡΡΙΑΝΩΝ
2 6 Νοε 18 Προληπτική εξέταση των μαθητών του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου στο

χ. Πάτερμα

ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας) και Οδοντίατρος
3 22 Νοε 18 Προληπτική εξέταση των μαθητών του Μειονοτικού Δημοτικού Σχολείου στο

χ. Πάσσο

ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας) και Οδοντίατρος
ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
4 6 Νοε 18 χ. Στέρνα ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)
5 8 Νοε 18 χ. Φυλάκιο ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)
6 20 Νοε 18 χ. Κόμαρα ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)
7 7 Νοε 18 χ. Κόμαρα ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)
8 12 Νοε 18 χ. Άρζο ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)
9 22 Νοε 18 χ. Δίλοφο ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
10 20 Νοε 18 χ. Κήπους ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)
11 29 Νοε 18 χ.Μελία ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)
12 27 Νοε 18 Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)
13 24 Νοε 18 χ. Τυχερό

(ΚΑΠΗ ΤΥΧΕΡΟΥ)

ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)
ΔΗΜΟΣ ΔΙΔ/ΧΟΥ
14 22 Νοε 18 χ. Ισαάκιο, Πραγγί, Πετράδες, Πύθιο, και Ασημένιο  

ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)

15 8 Νοε 18 χ. Λαγό, Θυρέα, Ελληνοχώρι, Καρωτή, Μάνη ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)
16 8 Νοε 18 Μειονοτικό Δημοτικό Σχολείο Διδ/χου ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)
ΔΗΜΟΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ
17 22 Νοε 18 χ. Πρωτοκκλήσι ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)
18  

8 Νοε 18

χ. Λύρα ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)
19 15 Νοε 18  

χ. Δαδιά

ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)
20 23 Νοε 18 χ. Μεγάλο Δέρειο και Σιδηροχώρι ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΕΡΩΝ
21

 

1 Νοε 18  

χ. Τριφύλλι

ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)
22 8 Νοε 18  

χ. Πόρος

ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)
23 22 Νοε 18  

χ. Καββησός

ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας)
ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
24 1 Νοε 18  

ΚΥ Εχίνου

Προληπτική εξέταση των κατοίκων του χ. Εχίνου και των μαθητών του Μειονοτικού Γυμνασίου

χ. Εχίνου

ΙΑΕ (Ιατρός Άνευ Ειδικότητας) και Οδοντίατρος