Ανακοίνωση για τις αλλαγές στις θέσεις ευθύνης του Νοσοκομείου Ξάνθης εξέδωσε η ΝΟΔΕ και υπογράφεται από τον Πρόεδρο Μ. Πατεράκη και την υπεύθυνη του τομέα Υγείας Δέσποινα Σταμπουλή. 

Αναλυτικά:

Ο  Διοικητής του Γ. Ν. Ξάνθης, παρ’ όλες τις αρνητικές εισηγήσεις  των αρμοδίων επιστημονικών οργάνων του Νοσοκομείου, αδιαφορώντας για την επιστημονική ορθότητα των πράξεών του και αγνοώντας το μέγεθος της δυσχέρειας στην οποία θα περιέλθουν ευαίσθητα τμήματα του Νοσοκομείου, όπως είναι το ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟ και η ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ,  προέβη σε μετακινήσεις προϊσταμένων μεγάλης εξειδίκευσης που αφορούν ιδιαίτερα απαιτητικά τμήματα, που αποτελούν την καρδιά του Νοσοκομείου μας.

Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι έχουν περιέλθει σε δυσμένεια και απομακρύνθηκαν αιφνιδιαστικά, αυθαίρετα, χωρίς να το επιθυμούν, αλλά κυρίως χωρίς να υπάρχει πρόβλεψη και προετοιμασία εξειδικευμένου  προσωπικού  που θα τους αντικαταστήσει, με μοναδικό κριτήριο σκοπιμότητες, ιδεοληψίες κι εξυπηρέτηση συμφερόντων των κομματικά ορισθέντων διοικούντων το Νοσοκομείο.

Καταγγέλλουμε τις παραπάνω πρακτικές όσων ενεργούν αυθαίρετα κι επικίνδυνα, αδιαφορώντας για τις  δραματικές συνέπειές  τους στην λειτουργία του Νοσοκομείου μας,  το οποίο μαστίζεται τα τελευταία  χρόνια της κρίσης, από την σοβαρή έλλειψη ιατρικού και νοσηλευτικού  προσωπικού σε μεγάλα και νευραλγικά τμήματά του, με αποτέλεσμα να διακυβεύεται κατά καιρούς η ομαλή λειτουργία του.