Σε αποκλιμάκωση του ζητήματος που δημιουργήθηκε με τα σχολικά βιβλία των μειονοτικών δημοτικων σχολείων φαίνεται ότι οδηγεί η έκδοση της σχετικής εγκυκλίου από το Υπουργείο Παιδείας.

Η εγκύκλιος οριστικοποιεί το πλαίσιο με το οποίο θα κινηθούν οι εκπαιδευτικοί και οι τάξεις μετά το μεγάλο θόρυβο στην αρχή της σχολικής χρονιάς στα μειονοτικά δημοτικά σχολεία της Ξάνθης και της Ροδόπης.

Η εγκύκλιος, σύμφωνα με παράγοντες της εκπαίδευσης, αποτελεί τη χρυσή τομή καθώς, σε συνδυασμό με τη λειτουργία της σχετικής επιτροπής, φαίνεται ότι ικανοποιεί όλες τις πλευρές.  Όπως αναφέρει οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αξιοποιήσουν ως συμπληρωματικό- υποστηριτικό υλικό τα βιβλία του δημόσιου προγράμματος για τις ανάγκες του τμήματός τους.

Αναλυτικά: