Όπως έγινε γνωστό,  από τις 15 Οκτωβρίου 2018 Διοικητής της Πυροσβεστικής  Υπηρεσίας Ξάνθης , ανάλαβε ο Επιπυραγός Γκίγκης Χρήστος.