Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης ανακοινώνει την πρόσληψη 10 νέων ειδικευομένων
ιατρών, 5 Παθολογίας και 5 Χειρουργικής καθώς και ενός επικουρικού ιατρού
Αναισθησιολογίας από τον Αύγουστο μέχρι σήμερα, οι οποίοι θα ενισχύσουν τη
λειτουργία του Νοσοκομείου και θα συμβάλλουν στην κάλυψη των εφημεριών των
κλινικών.

Εξάλλου, η 4η Υγειονομική Περιφέρεια  ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου 118 ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων για τις ανάγκες καθαριότητας των Κέντρων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας (Π.Ε.∆.Υ.) στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Σερρών, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου αρμοδιότητας 4ης Υ.ΠΕ. Μακεδονίας- Θράκης

Αναλυτικά η κατανομή στην Ξάνθη

Κ.Υ. Ξάνθης ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 1
Κ.Υ. Σταυρούπολης & Περιφερειακά Ιατρεία ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 3
Κ.Υ. Αβδήρων & Περιφερειακά Ιατρεία ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 3
Κ.Υ. Εχίνου & Περιφερειακά Ιατρεία ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας 3