Την Πέμπτη, 11 Οκτωβρίου 2018, στις 19:00 συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης με μοναδικό θέμα την “τρύπα” των 300.000 ευρώ που εντοπίστηκε στη ΔΕΥΑΞ.

Το Συβούλιο συγκαλείται μετά από αίτημα 17 Δημοτικών Συμβούλων της αντιπολίτευσης (πλην Γ. Κολλάρου), 2 ανεξάρτητους και 2 συμπολιτευόμενους μετά την αναφορά του Δημάρχου Χ. Δημαρχόπουλου στην τελευταία συνεδρίαση της ΔΕΥΑΞ.
Στην επιστολή τους οι σύμβουλοι υποστήριξαν ότι ο Δήμαρχος ανέφερε ότι καταγράφεται ζημιά 300.000 ευρώ που αφορά παλαιότερες αποδοχες εργαζομένων στην Επιχείρηση και δημιουργεί προβλήματα στον ισολογισμό της εταιρίας καθώς και ότι εξέφρασε την ελπίδα να μην χρειαστεί οι πολίτες της Ξάνθης να καλύψουν αυτό το έλλειμμα της ΔΕΥΑΞ.

Μετά από τη συζήτηση αυτή και την έκταση που πήρε το θέμα, συμπληρώθηκε ο απαραίτητος αριθμός των δημοτικών συμβούλων που ζήτησαν  να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο και να δοθούν απαντήσεις, να υπάρξει ενημέρωση για το ζήτημα και για κάθε οικονομικό θέμα που αφορά τη ΔΕΥΑΞ.