Νέες χρηματοδοτήσεις σε Δήμους της χώρας ύψους 8.569.825,78 ευρώ, στο πλαίσιο των
Προσκλήσεων του Προγράμματος «ΦιλόΔημος ΙΙ», για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων και
αύλειων χώρων, την αναβάθμιση παιδικών χαρών και την προμήθεια μηχανημάτων έργου,
ενεργοποιούνται με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αλέξη Χαρίτση.

Ανάμεσα σε αυτές εγκρίνεται και μια πράξει για την Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Αβδήρων. Η συνολική δαπάνη από το Πρόγραμμ Δημοσίων Επενδύσεων είναι 218.995 ευρώ, η συμμετοχή του Δήμου 50.000 και ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 268.995 ευρώ.

Στο σχετικό δελτίο τύπου ο Δήμος Αβδήρων αναφέρει:

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών εντάχθηκε στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»
στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙII η Πράξη «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την
αναβάθμιση των παιδικών χαρών του Δήμου Αβδήρων», συνολικού προϋπολογισμού
269.000€. Η χρηματοδότηση της ανωτέρω πράξης επιμερίζεται ως εξής: 219.000€ από
πόρους του Υπουργείου Εσωτερικών και 50.000€ από ίδιους πόρους του Δήμου
Αβδήρων. O Δήμος μας θα προχωρήσει άμεσα στις απαραίτητες εργασίες όπως νέα
σύγχρονα δάπεδα ασφαλείας, περίφραξη, παγκάκια, φωτισμός και την προμήθεια και
τοποθέτηση πιστοποιημένων οργάνων σε οκτώ παιδικές χαρές σε οικισμούς του Δήμου
Αβδήρων, με στόχο τη συνολική λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση τους. Από την
ολοκλήρωση των εργασιών οι υφιστάμενες παιδικές χαρές θα προσαρμοστούν στη
σχετική νομοθεσία και θα λάβουν πιστοποιητικό συμμόρφωσης από ανεξάρτητο φορέα
ελέγχου.
Στο τεχνικό πρόγραμμα του 2019 ο Δήμος Αβδήρων θα διαθέσει τουλάχιστον 100.000€
από ίδιους πόρους για να πιστοποιηθούν και άλλες παιδικές χαρές στους υπόλοιπους
οικισμούς του Δήμου μας.