Νέος Διευθυντής της Ιατρικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης
ορίσθηκε με τριετή θητεία ο ιατρός Νικηφορίδης Δημήτριος, Συντονιστής – Διευθυντής
του Νευρολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου και έχει ήδη αναλάβει καθήκοντα.

Η διαδικασία πλήρωσης της θέσης ξεκίνησε μετά τη λήξη της θητείας -λόγω
συνταξιοδότησης- του επί σειρά ετών προηγούμενου Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας
του Νοσοκομείου, Ανέστη Χιώτη.