Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη στο πλαίσιο της άσκησης «ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ 2018», θα πραγματοποιηθεί δοκιμαστική ενεργοποίηση του συνόλου των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, σε όλη την επικράτεια, ως εξής:

 Στις 11:00, σήμανση συναγερμού αεροπορικής επίθεσης, για εξήντα (60) δευτερόλεπτα (διακοπτόμενος ήχος διαφορετικής έντασης).

 Στις 11:05, σήμανση λήξης συναγερμού, για εξήντα (60) δευτερόλεπτα
(συνεχής ήχος σταθερής έντασης).

Η ενεργοποίηση των σειρήνων συναγερμού Πολιτικής Άμυνας, έχει καθαρά
δοκιμαστικό χαρακτήρα και δεν συντρέχει κανένας λόγος σύγχυσης ή
ανησυχίας.