Το ΕΕΕΕΚ Γενισέας Ξάνθης συμμετέχει σε πρόγραμμα που διοργανώνει το
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με θέμα την κοινωνική ένταξη μαθητών με
ήπια νοητική καθυστέρηση στο χώρο κατοικίας τους.

Στα πλαίσια του παραπάνω προγράμματος ζητούνται τέσσερις (4) εθελοντές οι οποίοι
θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα ως συνοδοί μαθητών ΑΜΕΑ σε ωράριο εκτός λειτουργίας
σχολείων. Στο τέλος του προγράμματος θα παραλάβουν βεβαίωση συμμετοχής.

Οι ενδιαφερόμενοι να αποστείλουν έως 19-10-2018 αίτηση συμμετοχής και σύντομο
βιογραφικό στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου mail@eeek.xan.sch.gr
τηλ. επικοινωνίας :2541081315