Το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων έχουν εκφράσει ποικιλοτρόπως τη βούλησή τους να ενισχύσουν τους μαθητές.

Το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» για το σχολικό έτος 2018-19 απευθύνεται στο σύνολο των μαθητών 954 Δημοτικών Σχολείων και αφορά 153.367 μαθητές, ενώ παράλληλα γίνονται οι κατάλληλες ενέργειες ώστε το πρόγραμμα να συνεχισθεί και το επόμενο διδακτικό έτος 2019-2020, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Το πρόγραμμα στοχεύει αφενός στην αντιμετώπιση όσο είναι δυνατόν των αναγκών σίτισης των μαθητών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και αφετέρου στην υποστήριξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην αποτροπή φαινόμενων σχολικής διαρροής. Το σχολείο αποτελεί βασικό πεδίο εφαρμογής τέτοιου είδους δράσεων, λόγω του εκπαιδευτικού, παιδαγωγικού και ευρύτερα κοινωνικού του ρόλου.

Τα «Σχολικά Γεύματα» παρασκευάζονται από επιλεγμένους προμηθευτές, που διαθέτουν τα απαιτούμενα συστήματα υγιεινής και σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές που έχουν οριστεί. Επιπρόσθετα, προβλέπονται συνεχείς πιστοποιημένοι έλεγχοι από αρμόδιους φορείς κατά την προμήθεια, διαδικασία παρασκευής και διανομής των γευμάτων.

Η εγκύκλιος για την υλοποίηση του προγράμματος στα 954 Δημοτικά Σχολεία έχει σταλεί στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Αναλυτικά τα 36 σχολεία της Ξάνθης

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΞΑΝΘΗΣ
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΞΑΝΘΗΣ
7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΞΑΝΘΗΣ
8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΞΑΝΘΗΣ
11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΞΑΝΘΗΣ
15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΞΑΝΘΗΣ
20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΞΑΝΘΗΣ
17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΞΑΝΘΗΣ
Δ.Σ. ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
Δ.Σ. ΜΙΚΡΟΥ ΕΥΜΟΙΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
1ο ΕΙΔΙΚΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΜΕΙΝΟΤΙΚΟ  ΧΡΥΣΑΣ
2ο ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΞΑΝΘΗΣ
1ο ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ
2ο ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΚΟΟΩΝ
Δ.Σ. ΑΒΔΗΡΩΝ
Δ.Σ. ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ
Δ.Σ. ΠΕΤΕΙΝΟΥ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΣΟΥΝΙΟΥ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ
Δ.Σ. ΓΕΝΙΣΕΑΣ
Δ.Σ. ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΣΕΛΕΡΟΥ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΦΙΛΙΩΝ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΡΑΜΙΟΥ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΒΑΦΕΙΚΩΝ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ  ΑΚΑΡΠΟΥ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΑΛΚΥΩΝΗΣ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΑΚΑΡΠΟΥ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ Π. ΖΥΓΟΥ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΦΕΛΩΝΗΣ