Από την εταιρία Golden Chicken – Bασιλείου, στη Λεύκη Ξάνθης, ζητείται άτομο για μόνιμη εργασία, με γνώση στον τομέα της αποστέωσης.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο:2541 024698