Το γαλακτοκομείο ΡΟΔΟΠΗ στα πλαίσια του κοινωνικού του ρόλου και της εταιρικής του
ευθύνης, συνέβαλε το περασμένο Σάββατο 22 Σεπτεμβρίου 2018, με μισθωμένο συνεργείο, στον καθαρισμό από απορρίμματα του περιαστικού άλσους της Ξάνθης.

Η δράση, που είχε ως στόχο τον συμβολισμό απέναντι στην υποχρέωση όλων μας για μια
καθαρή πόλη, πραγματοποιήθηκε με την συνεργασία του Δήμου Ξάνθης ο οποίος είχε τον
συντονισμό της όλης επιχείρησης, παρόντος μάλιστα του δημάρχου και του προϊσταμένου
καθαριότητας του Δήμου.

Από την πλευρά της “ΡΟΔΟΠΗ” συμμετείχαν ο διευθυντής του εργοστασίου Σεραφείμ
Καλούτσας και ο υπεύθυνος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Κώστας Τόλης.

Το γαλακτοκομείο “ΡΟΔΟΠΗ” αισθάνεται την υποχρέωση να ευχαριστήσει τον δήμαρχο Ξάνθης Χαράλαμπο Δημαρχόπουλο, για την εξαιρετική συνεργασία στην πραγματοποίηση
της εκδήλωσης.