Το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης συνεδριάζει τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου στις 7 μ.μ.

Ανάμεσα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης θα συζητηθεί και η απονομή τιμητικών διακρίσεων σε πολίτες στην καθιερωμένη εκδήλωση των Ελευθερίων της πόλης.

Αναλυτικά:

 • Χορήγηση έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης πρατηρίου υγρών καυσίμων στο 3ο χλμ Ξάνθης Καβάλας (εισηγήτρια Αικατερίνη Μανά)
 • 10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 (εισηγήτρια Χριστίνα Ράλλη)
 • Έγκριση των με αριθμ.πρωτ.26341 & 26982/2018 εισηγήσεων σχετικά με την έγκριση παραλαβής αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)
 • Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών για τον καθαρισμό κτιρίων του Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Πολυξένη Καρακατσάνη)
 • Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης και ημερησίας αποζημίωσης Δημάρχου Ξάνθης και Αντιδημάρχων (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 • Απονομή τιμητικών διακρίσεων με απονομή μεταλλίων σε δημότες του Δήμου Ξάνθης και ένταξη της εκδήλωσης στο πρόγραμμα των Ελευθερίων της πόλης (εισηγητής Δήμαρχος Ξάνθης Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος)
 • Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση οργάνωσης εκδήλωσης στη ΔΚ Ευμοίρου, ΔΚ Κιμμερίων και ΔΕ Σταυρούπολης στα πλαίσια του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου (εισηγήτρια Θεοδοσία Ιακωβίδου)
 • Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και έγκριση οργάνωσης εκδήλωσης (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Ξάνθης, Δέσποινα Παρτσαλίδου)
 • Ορισμός μελών στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας Δήμου Ξάνθης (εισηγητής Θεόδωρος Πιπέλης)
 • Κατανομή πιστώσεων λειτουργικών δαπανών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εισηγητής Θεόδωρος Πιπέλης)
 • Έγκριση των αριθμ.1-2-3/2018 πρακτικών της Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Ξάνθης (εισηγήτρια Αλεξία Γκιρτζίκη Πρόεδρος Επιτροπής)
 • Έγκριση της με αριθμό 56/2018 απόφασης της ΕΠΑ σχετικά με την έγκριση εργασιών σε κοινόχρηστο χώρο επί της οδού Βας. Κων/νου 86 (εισηγήτρια Αντιδήμαρχος Δέσποινα Παρτσαλίδου, Πρόεδρος ΕΠΖ)
 • Έγκριση της με αριθμ.29/2018 απόφασης του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης» Δήμου Ξάνθης σχετικά με την 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2018 (εισηγητής Ηλίας Κρασούλης)
 • Έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου Ξάνθης προς το ΝΠΔΔ με την επωνυμία Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Ξάνθης» (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
 • Παραχώρηση χρήσης ακινήτου στο ΚΕΘΕΑ ΚΙΒΩΤΟΣ για συνεργασία με τον Δήμο Ξάνθης (εισηγήτρια Μαρία Σπανού)
 • Παράταση μίσθωσης ακινήτου που στεγάζει το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ξάνθης ((εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 • Παραχώρηση χρήσης αίθουσας του σχολικού κτιρίου Νεοχωρίου στο τοπικό τμήμα Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 • Παραχώρηση χρήσης αίθουσας του Κοινοτικού καταστήματος Νεοχωρίου στον πολιτιστικό σύλλογο Ιωνικού Ν. Ξάνθης «Οι Ιωνες» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)
 • Παραχώρηση του Κλειστού γυμναστηρίου «Φ. Αμοιρίδης» στη Μαρία Ηλ. – Περγκουλίδου – Καλλιτεχνικές Εκδηλώσεις «Πολιτιστική Θεσσαλονίκη» (εισηγήτρια Αικατερίνη Μαυρομάτη)