Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να συμμετέχουν σε δράσεις ανοιχτής καινοτομίας για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών,  επιστήμονες/ειδικούς συμβούλους οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν σε ένα δυναμικό πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.

Η πρωτοβουλία MEDILAB© OPEN INNOVATION ACTIONS αποτελεί μια πρωτοβουλία του Τμήματος Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Δ.Π.Θ. και του Εργαστηρίου Μηχανολογικού Σχεδιασμού “Medilab©” προκειμένου να υποστηρίξει, την ανάπτυξη μιας  καινοτόμου επιχειρηματικής κουλτούρας στους νέους ανθρώπους, στους νέους επιστήμονες, αλλά και στους υφιστάμενους επιχειρηματίες με έμφαση στο σχεδιασμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών  η οποία επιτυγχάνεται μέσω της δικτύωσης και της εξωστρέφειας.

Σημαντικό παράγοντα επιτυχίας της πρωτοβουλίας αυτής αποτελεί η άμεση εμπλοκή και η συνεργασία των επιχειρήσεων ώστε να αποτελέσουν πραγματικές περιπτώσεις ανάπτυξης καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών μέσω της διαδικασίας ανοιχτής καινοτομίας.

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

  1. Σε υφιστάμενες ή νεοφυείς επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα MEDILAB© OPEN INNOVATION ACTIONS καταθέτοντας μια καινοτόμο ιδέα η οποία θα αφορά στην ανάπτυξη ενός νέου προϊόντος ή μιας νέας υπηρεσίας με καινοτόμα χαρακτηριστικά και την οποία η επιχείρηση σχεδιάζει να εισάγει στην αγορά.
  2. Σε τελειόφοιτους φοιτητές προπτυχιακού ή αποφοίτους μεταπτυχιακού επιπέδου οι οποίοι επιθυμούν να συμμετέχουν σε ένα δυναμικό πρόγραμμα, προκειμένου να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στον σχεδιασμό νέων προϊόντων και υπηρεσιών, την κριτική τους σκέψη, και την δημιουργικότητά τους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος υφιστάμενες ή και νεοφυείς (start up) επιχειρήσεις θα αναθέσουν σε ομάδες νέων επιστημόνων ένα έργο ανάπτυξης ή διαμόρφωσης ενός νέου προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, με στόχο να εντοπιστούν οι ανάγκες της αγοράς, ποιοτικά χαρακτηριστικά σύμφωνα με τις αρχές της κυκλικής οικονομίας, και να προβλεφθούν τυχόν αστοχίες ώστε να προδιαγραφεί μια επιτυχής πορεία των προϊόντων/υπηρεσιών από την αγορά στην οποία απευθύνονται.

Αναλυτικότερα, για κάθε έργο καινοτομίας το οποίο θα κατατεθεί, πρόκειται να συσταθεί μια ομάδα υποστήριξης και ανάπτυξης η οποία θα αποτελείται από φοιτητές, επιστήμονες διαφόρων ειδικοτήτων και εξειδικευμένους μέντορες με εμπειρία στον σχεδιασμό την ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση νέων καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών.

Οι καλύτερες ομάδες θα κερδίσουν είτε χρηματικά έπαθλα είτε περαιτέρω συνεργασία με τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις  υπό τη μορφή πρακτικής άσκησης.

ΠΟΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ

Υφιστάμενες Επιχειρήσεις

Υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες βρίσκονται στη φάση σχεδιασμού & ανάπτυξης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών με καινοτόμα χαρακτηριστικά.

Νεοφυείς επιχειρήσεις

Νεοφυείς επιχειρήσεις (*δεν απαιτείται να έχει πραγματοποιηθεί έναρξη δραστηριότητας) οι οποίες βρίσκονται στη φάση σχεδιασμού και ανάπτυξης νέων προϊόντων ή υπηρεσιών με έμφαση στην καινοτομία.

Η κάθε υφιστάμενη / νεοφυής επιχείρηση θα έχει τη δυνατότητα να συνεργαστεί με τουλάχιστον μία ομάδα εργασίας, η οποία θα αποτελείται από 3-5 άτομα. Η ομάδα αυτή με την υποστήριξη εξειδικευμένων μεντόρων και σε συνεργασία με την κάθε επιχείρηση, θα προτείνει σχεδιαστικές συνθήκες του προϊόντος ή της υπηρεσίας καθώς και στρατηγικές ανάπτυξης και εμπορευματοποίησης.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ για ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Όσες επιχειρήσεις επιθυμούν να συμμετέχουν θα πρέπει να συμπληρώσουν έως 30 Σεπτεμβρίου 2018 τη Φόρμα Συμμετοχής: http://medilab.pme.duth.gr/

ΕΓΓΡΑΦΕΣ για ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όσοι τελειόφοιτοι ή απόφοιτοι μεταπτυχιακού επιπέδου επιθυμούν να συμμετέχουν στις ομάδες εργασίες θα πρέπει να συμπληρώσουν έως 10 Οκτωβρίου 2018 τη Φόρμα Συμμετοχής: http://medilab.pme.duth.gr/

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πρόγραμμα «MEDILAB© OPEN INNOVATION ACTIONS» υποστηρίζεται από την Αμερικανική Πρεσβεία και το Xanthi Tech Lab και υλοποιείται από το Εργαστήριο Μηχανολογικού Σχεδιασμού, Medilab©, του Τμήματος. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, της Πολυτεχνικής Σχολής  Δ.Π.Θ., Ξάνθη.

Επικοινωνία

  1. Παντελής N. Μπότσαρης, Καθηγητής Δ.Π.Θ., Διευθυντής Εργαστηρίου Medilab, panmpots@pme.duth.gr, 2541079878
  2. Δρ. Παρασκευή Γκιούρκα, Υπεύθυνη Ανάπτυξης και Διαχείρισης Καινοτόμου Επιχειρηματικότητας, pgiourka@gmail.com, 2541079346