Αύριο Τρίτη, 11 Σεπτεμβρίου 2018, ημέρα έναρξης της νέας σχολικής
χρονιάς, αστυνομικοί θα διανείμουν ενημερωτικά φυλλάδια κυκλοφοριακού
περιεχομένου σε γονείς και μικρούς μαθητές, κατά την προσέλευσή τους στα
δημοτικά σχολεία για την καθιερωμένη τελετή αγιασμού.

Τα σχολικά συγκροτήματα στα όποια θα διανεμηθούν φυλλάδια από τους αστυνομικούς:

•       Νομός Έβρου : 2o δημοτικό σχολείο Ορεστιάδας
2o δημοτικό σχολείο Διδυμοτείχου
3o δημοτικό σχολείο  Διδυμοτείχου
Zαρίφειος Ακαδημία – Αλεξανδρούπολη
1ο δημοτικό σχολείο Αλεξανδρούπολης
3ο δημοτικό σχολείο Αλεξανδρούπολης
6ο δημοτικό σχολείο Αλεξανδρούπολης
8ο δημοτικό σχολείο Αλεξανδρούπολης
11ο δημοτικό σχολείο Αλεξανδρούπολης

•       Νομός Ροδόπης : 1o   δημοτικό σχολείο Κομοτηνής
4o  δημοτικό σχολείο Κομοτηνής
5o  δημοτικό σχολείο Κομοτηνής
7o   δημοτικό σχολείο Κομοτηνής
9o   δημοτικό σχολείο Κομοτηνής

•       Νομός Ξάνθης :  6ο δημοτικό σχολείο Ξάνθης
10ο δημοτικό σχολείο Ξάνθης
11ο δημοτικό σχολείο Ξάνθης
12ο δημοτικό σχολείο Ξάνθης

•       Νομός Καβάλας : 2ο δημοτικό σχολείο Καβάλας
8ο δημοτικό σχολείο Καβάλας
10ο δημοτικό σχολείο Καβάλας
12ο δημοτικό σχολείο Καβάλας
15ο δημοτικό σχολείο Καβάλας
16ο δημοτικό σχολείο Καβάλας

•       Νομός Δράμας : 1ο – 2ο δημοτικό σχολείο Δράμας
3ο δημοτικό σχολείο Δράμας
12ο δημοτικό σχολείο Δράμας
13ο δημοτικό σχολείο Δράμας
14ο δημοτικό σχολείο Δράμας