36 Δημοτικά σχολεία στην Ξάνθη και τις γύρω περιοχές θα συμμετάσχουν φέτος στο πρόγραμμα για τα σχολικά γεύματα. Η σχεδική απόφαση έχει ήδη υπογραφεί και δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και η υλοποίηση ξεκινά τη νέα σχολική χρονιά. 

Αναλυτικά τα σχολεία:

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΞΑΝΘΗΣ
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΞΑΝΘΗΣ
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΞΑΝΘΗΣ
7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΞΑΝΘΗΣ
8ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΞΑΝΘΗΣ
11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΞΑΝΘΗΣ
15ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΞΑΝΘΗΣ
20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΞΑΝΘΗΣ
17ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΞΑΝΘΗΣ
Δ.Σ. ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΞΑΝΘΗΣ
Δ.Σ. ΜΙΚΡΟΥ ΕΥΜΟΙΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
Δ.Σ. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
1ο ΕΙΔΙΚΟ ΞΑΝΘΗΣ
ΜΕΙΝΟΤΙΚΟ  ΧΡΥΣΑΣ
2ο ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΞΑΝΘΗΣ
1ο ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ
2ο ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΩΦΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΥΚΟΟΩΝ
Δ.Σ. ΑΒΔΗΡΩΝ
Δ.Σ. ΔΙΟΜΗΔΕΙΑΣ
Δ.Σ. ΠΕΤΕΙΝΟΥ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΣΟΥΝΙΟΥ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΛΕΥΚΟΠΕΤΡΑΣ
Δ.Σ. ΓΕΝΙΣΕΑΣ
Δ.Σ. ΠΟΛΥΣΙΤΟΥ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΣΕΛΕΡΟΥ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΦΙΛΙΩΝ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΡΑΜΙΟΥ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΒΑΦΕΙΚΩΝ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ  ΑΚΑΡΠΟΥ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΑΛΚΥΩΝΗΣ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΒΕΛΟΧΩΡΙΟΥ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΑΚΑΡΠΟΥ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟΥ Π. ΖΥΓΟΥ
ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΟ ΦΕΛΩΝΗΣ