Το επιστημονικό προσωπικό της 1ης Τ.ΟΜ.Υ. Ξάνθης το πρωί της Δευτέρας υλοποίησε δράση ενημέρωσης στο Δημαρχείο Ξάνθης με θέμα την προστασία/ασφάλεια απο την πυρκαγιά (παροχή σχετικών πληροφοριών/οδηγιών).

Ομάδα στόχος ήταν ο γενικός πληθυσμός. Στόχος της δράσης ήταν η ενημέρωση του πληθυσμού σχετικά με τα μέτρα προστασίας σε περίπτωση πυρκαγιάς στο αστικό και δασικό περιβάλλον. Η ενημέρωση έγινε με την παροχή σχετικών πληροφοριών και τη διανομή φυλλαδίων και υλοποιήθηκε απο τη Νοσηλεύτρια Τουρκιάν Αλή, τις Επισκέπτριες Υγείας Αϊσέλ Τσιακήρ και Χαρά Χατζηιωάννη και την Κοινωνική Λειτουργό Μαρία Βέσκου.

Ακόμη, δόθηκαν πληροφορίες στους πολίτες σχετικά με τη λειτουργία της Τ.ΟΜ.Υ Ξάνθης και το θεσμό του οικογενειακού γιατρού.

 Ενημέρωτικό υλικό για την 1η Τοπική Ομάδα Υγείας Ξάνθης

Οι Τοπικές Ομάδες Υγείας προσφέρουν δωρεάν υπηρεσίες  πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας απο ομάδα επιστημόνων (γιατρός, νοσηλευτής, κοινωνική  λειτουργός, επισκέπτριες υγείας), εξυπηρετούν τους δημότες Ξάνθης που είναι εγγεγραμμένοι στην Τ.ΟΜ.Υ., πραγματοποιούν δράσεις σε ομάδες και φορείς  του πληθυσμού σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες δημόσιας υγείας και κοινωνικής φροντίδας.

Η 1η  Τ.ΟΜ.Υ. Ξάνθης  βρίσκεται επί της Θεοδ. Δούκα  δίπλα στο ΚΕΦΙΑΠ (στα γήπεδα του τένις) και λειτουργεί από τις 7:00 π.μ. ως τις 15:00 μ.μ.

Η εγγραφή στην Τ.ΟΜ.Υ. γίνεται στα γραφεία της υπηρεσίας και τα δικαιολογητικά είναι: φωτοαντίγραφο ταυτότητας, φωτοαντίγραφο απόδειξης μόνιμης κατοικίας και ΑΜΚΑ. Για περισσότερες πληροφορίες  εγγραφής επικοινωνήστε με τη Γραμματεία στο   2541352123