Υπογράφηκε η σύμβαση υλοποίησης του έργου συντήρησης του Πύργου του
Ρολογιού μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της ανάδοχης εταιρείας.

Σύμφωνα με το Δήμο Ξάνθης, οι επισκευαστικές εργασίες στον Πύργο του Ρολογιού, του ιστορικού εμβληματικού μνημείου – τοπόσημου, που κοσμεί την πόλη, αποσκοπούν στην ενσωμάτωση στοιχείων, τα οποία αναβαθμίζουν τη λειτουργία του και ενισχύουν τον διαχρονικό του χαρακτήρα.