Με αφορμή αναφορές πολιτών για περιστατικά επιθέσεων θαλάσσιων χελωνών σε λουόμενους, σε διάφορες περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας, το Λιμεναρχείο Αλεξανδρούπολης/ Λιμενικός Σταθμός Λάγους παραθέτει τις ακόλουθες πληροφορίες-συστάσεις προς αλιείς, λουόμενους, επιβάτες πλοίων και επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στη θάλασσα, τονίζοντας ότι η παροχή τροφής σε άγρια ζώα επηρεάζει την υγεία τους και τη συμπεριφορά τους και εγκυμονεί κινδύνους για την ασφάλεια τόσο των ανθρώπων (πουενδεχομένως έρθουν σε επαφή με αυτά ), όσο και των ίδιων των ζώων:
Οι θαλάσσιες χελώνες απαντώνται σε ολόκληρο το θαλάσσιο χώρο της Ελλάδος, όπου

ζευγαρώνουν, τρέφονται και μεταναστεύουν. Βρίσκονται υπό καθεστώς αυστηρής προστασίας τόσο από την εθνική όσο και από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, καθώς υπάρχουν πολλοί παράγοντες που απειλούν την επιβίωσή τους. Οι σοβαρότερες απειλές για τις θαλάσσιες χελώνες στη Μεσόγειο είναι η υποβάθμιση των βιοτόπων αναπαραγωγής τους και η τυχαία σύλληψη σε αλιευτικά εργαλεία.

Σύμφωνα με πληροφορίες πολιτών, στις παραλίες όπου σημειώθηκαν περιστατικά δαγκώματος λουόμενων, φαίνεται να έχει παρατηρηθεί τάϊσμα των θαλάσσιων χελωνών. Η παροχή τροφής σε άγρια ζώα επηρεάζει τόσο την υγεία τους όσο και την συμπεριφορά τους και αποτελεί σημαντική όχληση για τα προστατευόμενα ζώα.

Με τέτοιου είδους πρακτικές, οι θαλάσσιες χελώνες συσχετίζουν την ανθρώπινη παρουσία με
τροφή, γεγονός που οδηγεί στο να εξοικειώνονται και να πλησιάζουν τους ανθρώπους με σκοπό την αναζήτηση τροφής, εκδηλώνοντας έτσι την αντίστοιχη συμπεριφορά που έχουν κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής τους τροφοληψίας στη φύση.

Πρέπει να τονίσουμε ότι η πρακτική ταΐσματος των θαλάσσιων χελωνών πρέπει να σταματήσει άμεσα γιατί:
– Τα άγρια ζώα δεν είναι και δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται ως κατοικίδια.
– Η θάλασσα είναι το φυσικό περιβάλλον των θαλασσίων χελωνών στο οποίο
διατρέφονται με όλα τα απαραίτητα συστατικά.
– Η παροχή φαγητού στα άγρια ζώα μπορεί να προκαλέσει μακροπρόθεσμα προβλήματα
στη φυσιολογική συμπεριφορά τους καθώς και στην ασφάλεια των ανθρώπων.
– Εκτός από το τάϊσμα αυτών των ζώων, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να επιχειρούμε
οποιουδήποτε είδους επαφή, για παράδειγμα να ακουμπάμε ή να χαϊδεύουμε τα ζώα.
Επομένως είναι πολύ πιθανό, η παροχή φαγητού στις θαλάσσιες χελώνες να είναι η αιτία
των ανθρώπινων τραυματισμών και η πιο αποτελεσματική λύση για αυτά τα περιστατικά
είναι η άμεση διακοπή της πρακτικής του ταΐσματος και φυσικά η αποφυγή οποιασδήποτε
φυσικής επαφής με το άγριο ζώο.