Στην ακύρωση του ορισμού του νέου Αντιπροέδρου της ΔΕΥΑΞ από το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης προχώρησε αυτεπάγγελτα η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. 

Όπως είναι γνωστό η αντιπολίτευση είχε αντιδράσει έντονα για το γεγονός ότι στη συνεδρίαση του Ιουλίου έγινε αντικατάσταση του Αντιπροέδρου με διαδοχικές ψηφοφορίες και όχι με την απόλυτη πλειοψηφία που προβλέπει ο Καλλικράτης για τη συγκεκριμένη περίπτωση και είχε προειδοποιήσει ότι η απόφαση θα ακυρωθεί. Μάλιστα οι επικεφαλής Μ. Φανουράκης, Ι. Καμαρίδης, Ν. Ανταμπούφης είχαν μεταβεί στα τοπικά γραφεία της Αποκεντρωμένης προκειμένου να ζητήσουν ενημέρωσει για τον έλεγχο νομιμότητας της συγκεκριμένης απόφασης.

Τελικώς καθώς δεν υπάγεται στον υποχρεωτικό έλεγχο, με αυτεπάγγελτη παρέμβαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης, ακυρώνεται η απόφαση 218/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης περί «Αποδοχής παραίτησης, ορισμός μέλους και Αντικατάσταση Αντιπροέδρου του Δ.Σ. του ΝΠΙΔ με την επωνυμία: «ΔΕΥΑΞ», ως μη νόμιμη σύμφωνα με το σκεπτικό ότι απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία.

Ο Δήμος μπορεί να προσβάλει την ακύρωση στην Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 του Ν.3463/2006  , στην Κομοτηνή  σε ένα μήνα από την έκδοση της απόφασης που έγινε την Τρίτη.

Ικανοποίηση αντιπολίτευσης

Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης εκφράζουν την ικανοποίησή τους καθώς είχαν ανεβάσει τους τόνους της αντιπαράθεσης και είχαν προεξοφλήσει τις εξελίξεις και είχαν ποντάρει πολιτικά σε αυτές. Το πρόβλημα, όπως φάνηκε και στη συνεδρίαση της Τρίτης, είναι ότι εδώ και καιρό η απόλυτη πλειοψηφία δεν είναι εφικτή για την συμπολίτευση με αποτέλεσμα η αντιπολίτευση να ζητά συναινέσεις, διαφορετικά μπλοκάρει τις κινήσεις της δημοτικής αρχής σε μείζονα θέματα.

6ΙΚ9ΟΡ1Υ-ΔΔΑ