Απαντήσεις στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχους δόθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Δήμο Ξάνθης για το ατύχημα με θύμα ένα αγοράκι που τραυματίστηκε, στην παιδική χαρά του Δήμου Ξάνθης στην Κυψέλη. Για το θέμα είχε κατατεθεί κοινοβουλευτική ερώτηση, με πρώτο υπογράφοντα το Στάθη Γιαννακίδη, τον Ιούλιο:

Ο Υπουργός Π. Σκουρλέτης, στη μακροσκελή του απάντηση, περιγράφει το θεσμικό πλαίσιο και το καθεστώς των παιδικών χαρών στο Δήμο Ξάνθης, ποιες είναι πιστοποιημένες ενώ αναφέρει επιπρόσθετα ότι “ότι κάθε παιδική χαρά λειτουργεί με ευθύνη του οικείου δήμου. και στην περίπτωση δε που ο δήμος κρίνει ότι μια παιδική χαρά είναι ακατάλληλη, τη σφραγίζει ο ίδιος άμεσα ή προβαίνει στην αποξήλωση των οργάνων της.”

Ο Δήμος Ξάνθης στην απάντησή του, που υπογράφει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Μ. Λομβαρδέας,  αναφέρεται στην κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση που έχει διαταχθεί μετά το ατύχημα, στις 4 Ιουλίου, καθώς και στο γεγονός ότι 7 παιδικές χαρές όσο και τα όργανά τους, ανάμεσά τους και η επίμαχη, έχουν πιστοποιηθεί και λετουργούν νόμιμα.

Το ζήτημα συζητήθηκε και στο δημοτικό συμβούλιο το βράδυ της Δευτέρας, μετά από ερωτήσεις παρατάξεων της αντιπολίτευσης με τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Θωμά Ηλιάδη να σημειώνει ότι είναι μια πιστοποιημένη παιδική χαρά και το Δήμαρχο Ξάνθης να επισημαίνει ότι είχαν γίνει κάποιες ατυχείς δηλώσεις μετά το ατύχημα λόγω αντικρουόμενων πληροφοριών και ήδη έχει διαταχθεί ΕΔΕ. Παράλληλα, σημειώσε ότι ο Δήμος επέλεξε να εφαρμόσεις απόλυτα το νόμο για την ασφάλεια των παιδικών χαρών και να εναρμονιστεί πληρως καθώς σήμερα 7 παιδικές χαρές είναι πιστοποιημένες.

Η απάντηση του Δήμου Ξάνθης:

H απάντηση του Υπουργείου Εσωτερικών:

Οι παιδικές χαρές του Δήμου Ξάνθης που έχουν πιστοποιηθεί και φέρουν το ειδικό σήμα
καταλληλότητας λειτουργίας είναι οι εξής: θέσης «Στρατώνα», θέσης «Πλάτανος», θέσης «Καλλιθέα 1», θέσης «Παλιά Χρύσα», Πάρκου οδού Σάρδεων (άνω) – Πλατεία Δημογεροντίας, Πάρκου οδού Σάρδεων (κάτω) – Πλατεία Δημογεροντίας, καθώς και η παιδική χαρά των οδών Ζαλόγγου & Οδυσσέως στην περιοχή «Κυψέλη».

Για τις πρώτες, η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών απέστειλε κατόπιν αιτήματος το ειδικό σήμα στην οικεία Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών τον Ιανουάριο, ενώ για την τελευταία τον Μάιο του τρέχοντος έτους.

Το Υπουργείο Εσωτερικών, με την Απόφαση υπ’ αριθμ. πρωτ. 28492/2009 (Β΄ 931), καθόρισε για πρώτη φορά τις προϋποθέσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές για την κατασκευή και λειτουργία των παιδικών χαρών των ΟΤΑ, καθώς και τη διαδικασία πιστοποίησης και ελέγχου αυτών. Η απόφαση αυτή, συνάντησε κατά την εφαρμογή της πολλά εμπόδια, τα οποία επιλύθηκαν μέσω της Απόφασης υπ’ αριθμ. πρωτ. 27934/2014 (Β΄ 2029), η οποία προσέδωσε στο θεσμικό πλαίσιο που διέπει την οργάνωση και λειτουργία των παιδικών χαρών, περισσότερη σαφήνεια και ευελιξία, χωρίς όμως την ελάχιστη έκπτωση στην ασφάλεια.

Ο ρόλος του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφορικά με την πιστοποίηση και λειτουργία των
παιδικών χαρών των ΟΤΑ είναι αμιγώς επιτελικός. Στο πλαίσιο του ανωτέρω ρόλου και στην
κατεύθυνση επιβοήθησης των ΟΤΑ στο σκέλος της τήρησης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, το Υπουργείο εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 44/07-08-2014 Εγκύκλιο, μέσω της οποίας παρέχονται οδηγίες προς εξασφάλιση της ακίνδυνης χρήσης παιδικών χαρών. Παράλληλα, προς την ανωτέρω κατεύθυνση, το Υπουργείο εγκαινίασε από τον Αύγουστο του 2014 τη λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας και διαλόγου (forum), αναφορικά με ζητήματα που άπτονται των παιδικών χαρών, με στόχο τη βελτιστοποίηση της επικοινωνίας και της συνεργασίας, καθώς και την υποβοήθηση του έργου των αρμόδιων υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, αλλά και των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της χώρας.

Πέραν των ανωτέρω, το Υπουργείο Εσωτερικών εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 15/22-05-2015 Εγκύκλιο, με την οποία καθίσταται σαφές, μεταξύ άλλων, ότι κάθε παιδική χαρά λειτουργεί με ευθύνη του οικείου δήμου. Στην περίπτωση δε που ο οικείος δήμος κρίνει ότι μια παιδική χαρά είναι ακατάλληλη, τη σφραγίζει ο ίδιος άμεσα ή προβαίνει στην αποξήλωση των
οργάνων της.

Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι το Υπουργείο Εσωτερικών δημιούργησε το Ειδικό Πρόγραμμα Ενίσχυσης Δήμων με την ονομασία ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, με σκοπό την ενδυνάμωση της ισόρροπης ανάπτυξης των Δήμων της Χώρας, την βελτίωση των υποδομών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της τοπικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό, εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 7244/13-03-2018 πρόσκληση του Υπουργού Εσωτερικών συνολικού ύψους 70.000.000,00 € για την προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού των παιδικών χαρών με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στον τομέα της ψυχαγωγίας
των ανηλίκων.

Ο Δήμος Ξάνθης δικαιούται ποσό χρηματοδότησης ύψους 239.000,00 € από το εν λόγω
πρόγραμμα και έχει υποβάλλει με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 16154/01-06-2018 έγγραφό του πρόταση προς αξιολόγηση από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εσωτερικών.