Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης ανακοινώνει ότι για το μήνα Σεπτέμβριο δύο ιατροί του
Νοσοκομείου Ξάνθης θα ενισχύσουν με εφημερίες το Νοσοκομείο Καβάλας.