Το φορτηγό-ψυγείο της ΔΕΛΤΑ έκλεψαν άγνωστο από το Πόρτο Λάγος. 

Οι ιδιοκτήτες κοινοποίησαν το γεγονός στο Facebook, παράλληλα με την έρευνα των αστυνομικών αρχών. Η πινακίδα του οχήματος είναι ΑΗΜ1280.